Nemzetiség
Született Caraji 1999-10-24
Poszt támadó
Közösségi: wikipedia
Adatbank(ok): MLSZ adatbank transfermark


Adatkezelési Tájékoztató
a Labdarúgók nyilvántartásával kapcsolatban


Kezelt adatok köre

Minden játékosnak érdekében áll, hogy a klubok, szurkolók és a labdarúgás szerelmesei tudomást szerezzenek a játékosok szakmai teljesítményéről. A labdarúgók szakmai előmenetele és mindenekelőtt érdekeinek védelme érdekében fontosnak és egyedülállónak tartjuk a játékosok – amúgy bárki számára az interneten is elérhető – szakmai paramétereinek statisztikailag történő nyilvántartását, annak érdekében, hogy a labdarúgás különböző szereplői a labdarúgók sportpályafutásáról informálódjanak.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont]
A kezelt adatok köre: név, nemzetiség, születési dátum, magasság, súly, poszt, mérkőzések/gól, válogatott/gól; fénykép, pályára lépések adatai (pályán eltöltött idő, gólok, lapok száma), sportfegyelmi eltiltások, szerződéses alapadatok

Adatkezelés időtartama

Hazai és nemzetközi versenyrendszerében szereplő játékosok végig kísérik a sporttörténelmet, így a történelmi hűségért és statisztikai kimutatásokért tároljuk az alapadatokat és sportszakmai, mérkőzésekkel kapcsolatos adatokat. A kiegészítő adatokat az érintettek weboldalunkon regisztráció után tudják módosítani, az adatkezelést megtiltani.

A személyes adatok forrása

A játékosokról tárolt adatokat nyilvános adatbázisokból vettük át.

Adatkezelés jogalapja

A hatályos adatvédelmi szabályzatunk 8.3 pontja rendelkezése:
„Tekintve, hogy az adatok nyilvánosságra hozatalához minden egyes érintett külön hozzájárulásának beszerzése aránytalan nehézséggel, valamint költséggel járna az Weboldal üzemeltetői számára, ellenben az adatok kezelése az érintettek jogos érdekeit is érinti, az adatok kezelésének jogalapjaként az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdését azonosította. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az adatok kezelésére akkor van lehetőség az érintett hozzájárulása hiányában is, ha annak beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.”

Az érintett játékost megillető jogok

A 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet alapján az érintett játékost több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, azt a weboldalunk adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Kapcsolat

Amennyibennről tárolt adatok tartalma hibás vagy bizonyos adatok közzétételéhez nem járul hozzá, kérjük regisztráljon weboldalunkon és vegye fel kapcsolatot szerkesztőinkkel.