MLSZ: a csapatfogyás legfeljebb fékezhető

Csapatok

2022-04-10 08:19:07

MLSZ logó nagy - cikkhez - forrás: mlsz.hu
Forrás: mlsz.hu - MLSZ logó nagy - cikkhez

Az MLSZ tisztában van a falusi csapatok elmúlt két évtizedben tapasztalt drasztikus csökkenésével, a nagypályás futball helyett az alternatív bajnokságokban látja a megoldást.

A felnőtt férfi nagypályás bajnokságban szereplő csapatokról készített, 2000–2021 közötti időszakot vizsgáló statisztikákat elküldtük a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, és feltettünk néhány kérdést is az adatsorra vonatkozóan. A futballszövetség gondos egyeztetés után, a részleteket a megyei igazgatók zárt értekezletén is megvitatva – a témát kellő súllyal és dicséretes nyitottsággal kezelve – két fórumon adott tájékoztatást a felvetésekkel kapcsolatban. Roskó Zoltán operatív igazgató kérésére a keleti országrész és a nyugati országrész megyei igazgatóságai írásban küldtek egy-egy külön összegzést a megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatban. A két szöveget a tartalmi átfedések, a formai, terjedelmi különbségek miatt „közös nevezőre” hozva egyesítettük, bővítettük Roskó Zoltán szóbeli megjegyzéseivel, és az operatív igazgatóval egyeztetve véglegesítettük. A másik kommunikációs csatorna egy szintén Roskó úr által kezdeményezett online konferenciabeszélgetés volt, amelyen négy meghívott megyei igazgató – Bogyay Zoltán (Baranya), Sajti Viktor (Borsod-Abaúj-Zemplén), Csige László (Hajdú-Bihar) és Schuchmann Attila (Nógrád) – vett részt, hogy az újságírói észrevételekre reagáljon és kiegészítse azokat a saját területére jellemző információval. Az említett módon kapott válaszokat ennek megfelelően kettébontva, egy általános tapasztalatokra építő, kérdés-válasz formátumú MLSZ-tájékoztatásra és a négy megyei igazgató nyilatkozatára tagolva tálaljuk.

– Miként értékeli a Magyar Labdarúgó-szövetség a statisztikákban mutatkozó folyamatokat?
– A férfi felnőtt bajnokságok tekintetében ez a realitás. Bármily sajnálatos, a folyamatot fékezni tudja az MLSZ, megállítani nem. Úgy számolunk, hogy más területek fejlesztésével közép- és hosszútávon mérsékelhető a helyzet. Tisztában vagyunk a jelenséggel, olyannyira komolyan vesszük, hogy a tavaly elfogadott MLSZ-stratégiában is hangsúlyosan foglalkozunk vele. Miközben büszkék vagyunk a jelentős játékosszám-növekedésre, tisztában vagyunk a mögötte álló szerkezeti problémával. Nagyon tudatos volt, hogy 2011-től az utánpótlás korosztályok bővítésére összpontosítottunk, hiszen itt, a Bozsik-programban érintett óvodai, iskolai korosztályban lehet a legrövidebb idő alatt a legkisebb költséggel a legnagyobb eredményt elérni. Aztán viszont elérkeznek a fiatalok az első küszöbhöz, tizennégy éves korban középiskolába mennek, elköltöznek esetleg, tizennyolc éves korban pedig újabb akadályt jelent, hogy dolgozni kezdenek, továbbtanulnak, esetleg családot alapítanak. Szépen látszanak a grafikonban a lemorzsolódási fázisok, és eljutunk oda, ami ennek az összeállításnak a fókuszában áll, hogy jellemzően vidéken, kistelepüléseken, felnőtt korban nem növekszünk, hanem csökkenünk. Ez tény, nem is lehet vitatni.

– Milyen társadalmi és futballszakmai okok szolgálhatnak annak magyarázatául, hogy 2000 és 2021 között a felnőtt férfi bajnokságokban szereplő csapatok száma összesen huszonnégy százalékkal csökkent?
– A csapatszámcsökkenés társadalmi életünk változásának a velejárója, a jelenség nem kifejezetten futballszakmai okokra vezethető vissza. Inkább demográfiai tényezők játszanak közre, mint például a népességcsökkenés, az öregedő társadalom, a születések számának folyamatos csökkenése. A kistelepüléseken kevés a lakos, a falvak elöregszenek, sok helyen hiányzik az általános iskola, emiatt a későbbi felnőtt csapat alapját adó utánpótláscsapat is nehezebben áll ki. Fontos hozadék az elmúlt húsz év társadalmi szokásainak megváltozása, más sportágak elszívó hatása, a sportágválasztási lehetőségek kiszélesedése, a számítástechnikai eszközök elterjedésének hatása, a külföldi munkavállalás csábítása. Ha a kistelepüléseken kevés a munkalehetőség, nő az elvándorlás, a megélhetés miatt plusz munkákat kell vállalni, és ez nem teszi lehetővé az edzésre, mérkőzésre járást. Az önkormányzati támogatások hiánya, megszűnése, kiváltképp kistelepüléseken ellehetetleníti az egyesület működését. A tao-rendszert a kistelepülések kevésbé tudják kihasználni, a náluk érvényben lévő szövetségi díjcsökkentés sok esetben a túlélést jelenti, mivel a tao megjelenésével megszűntek a szponzori és egyéb közvetlen támogatások. Bevételi oldalon így főként az önkormányzati testület támogatása jelenik meg, eltérő mértékben. Elsorvadtak az egyesületek önfenntartó mechanizmusai. Vidéken a lakosság jelentős része ingázik, a munkájából 18–19 óra után ér haza. A hétközi edzések szinte megszűntek. A kisebb megyék lélekszáma eleve kizárja a magas versenyengedély-számokat, a statisztikák még mindig a kisebb megyékben kedvezőbbek a lakosságszám és a kiadott felnőtt versenyengedélyszám arányát tekintve. Nem mellékesen a 2000-es években elöregedtek a játékosok, és mögöttük nem volt meg a megfelelő utánpótlásbázis. Megfigyelhető, hogy míg a 14 éves korosztályig növekszik a labdarúgásban kiadott versenyengedélyek száma, addig a 14 és 19 éves korosztály között nem képes a sportág megtartani a fiatalokat. Általános trend, hogy az utánpótlásból kiöregedő játékosok abbahagyják a labdarúgást, részben iskolaváltás, munkavállalás, a munka előtérbe kerülése, esetleg nősülés, családalapítás vagy éppen a szórakozás miatt. Fontos tényezővé vált a digitalizáció, a Playstation, az e-sport, amely elcsábítja a fiatalokat. Ez egyébként nem magyar, hanem európai jelenség. Az UEFA-nál külön mérőszámmal, a megtartási mutatóval nézik a lemorzsolódást, hiszen ugyanezzel a problémával küzdenek egyebek mellett a németek, a skandináv és a mediterrán országok. Visszatérve a magyar kistelepülésekhez: számít az is, hogy a kiöregedő egyesületi vezetők visszavonulása után gyakran nem sikerül megfelelő utódot találni, aki összefogná társadalmi munkában a helyi csapatot. A sportszervezetek felépítése még mindig túlnyomórészt egyszemélyes, sajnos azon sportvezetők száma is csökken, akik egyedül képesek vinni az egyesületek dolgait. Ha kiesnek, nincs, aki átvegye tőlük a munkát. A megnövekedett adminisztratív feladatok, amelyek egyébként jogosan jelentek meg a rendszerben a támogatások felhasználása, elszámolása miatt, elriasztják a feladatvállalástól a lehetséges új szereplőket.

A megyei bajnokságokban az ezredforduló óta csökken a csapatok száma, az MLSZ több térségben alternatív versenyekkel igyekszik életben tartani a futballéletet (Fotó: Balogh László)

– Milyen eszközökkel, kedvezményekkel segíti az MLSZ a csapatok működését, fenntartását, életben maradását?
– A nevezési és versenyeztetési díjak kilencven százalékos csökkentésével, infrastruktúrafejlesztéssel, pályaépítéssel, defibrillátor biztosításával. A működési és a tárgyi eszközökre kínált tao-támogatással, az újonnan nevezők indulásának segítésével (nyomtató, laptop, főrendezői mellény, pályarendszabályok molinó), grassrootsprogramok támogatásával, az edzőképzés segítésével, alternatív bajnokság biztosításával és sok egyéb eszközzel.

– Általános tapasztalat, hogy a megszűnt csapatok főként a falusi futballélet szereplői. Miben látja az MLSZ ennek az okát, milyen veszélyekkel jár, ha egy-egy településen visszaszorul a futballközösség?
– Elsősorban eltűnik egy meghatározó közösségépítő lehetőség, nem mellesleg pedig elvész szinte az utolsó sportolási forma a gyerekek elől. Az okok sokrétűek. Falvakban található az amatőr csapatok legnagyobb része, ezért a megszűnés is itt következik be nagyobb számban. Az aprófalvas megyékben, ahol a települések túlnyomó többségében a lakosság száma nem éri el az ezer főt, nehezebb a labdarúgócsapat működtetése, főként akkor, ha a fiatalok a munkalehetőség miatt városba költöznek. Ott vannak a már említett demográfiai okok: a kis településeken fokozottan jellemző elöregedés, a születések számának csökkenése, az elvándorlás, amely megmutatkozik a játékosbázis apadásában és a kistelepüléseken működő csapatokat rendkívül érzékenyen érinti. A változás számos veszéllyel jár: ha a fiataloknak nincs sportolási lehetőségük, könnyen káros szenvedélyt találnak, amely egészségügyi problémákat okozhat. A kistelepüléseken kevésbé élnek közösségi életet az emberek, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, de ha a labdarúgás is elvész számukra, akkor nem marad szinte semmi szórakozási, időtöltési lehetőség. A sportlétesítmény gazdátlan lesz, állapota leromlik. Ha egyszer megszűnik a falusi csapat, már nehezen indítható újra, és nagyobb az esélye annak, hogy a kistelepüléseken, főként a hátrányos helyzetű településeken élő tehetséges gyerekek elvesznek a magyar labdarúgás számára.

A futball közösségépítő ereje falusi környezetben kiváltképp szembeötlő, a csapat a település tükre is (Fotó: Szabó Miklós)
Ahol már szinte a madár se jár: a feloszlott együttesek hátrahagyott pályáinak nehéz funkciót találni (Fotó: Mirkó István)

– Mitől függ, hogy melyik megye sikeresebb és melyik kevésbé a felnőtt férfi bajnokságokban szereplő csapatok megtartásában?
– Társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, földrajzi, településszerkezeti, s még néhány tényező lehet befolyással, a megyék eltérő mértékben tudnak a felsorolt tényezők negatív hatásainak ellenállni.

– Létezik-e olyan szövetségi kimutatás, amely jelzi, hogy a felnőtt férfibajnokságokban szereplő csapatokat működtető egyesületek milyen méretű településhez tartoznak?
– Igen, van ilyen, néhány jellemző statisztikát szívesen meg is osztunk. Baranya megyében jelenleg az aktív települések aránya az ezer fő felettieknél 93 százalék, az ezer alattiaknál 26 százalék – jellemző módon viszont a hátrányos helyzetű települések között csak 23 százalék. Fontos, hogy ebben az összevetésben nemcsak a felnőtt nagypályás csapatok számítanak, hanem minden egyéb futballtevékenység is, és örömmel látjuk, hogy a kisközösségek alternatív labdarúgóprogramja működik, ennek köszönhetően az aktív települések aránya nőtt az elmúlt években. Vas megyében a háromezer fő feletti települések mindegyikében volt valamilyen futballélet, az ezer és a háromezer fő közöttiek 86 százalékában, az ötszáz és ezer fő közöttieknek már csak a 60 százalékában, a háromszáz fő alattiaknak a 6 százalékában. A különbség mindenütt számottevő, Zalában például az aktív települések aránya az ezer fő felettiek között 88 százalékos, az ezer fő alattiaknál viszont csak 22 százalékos.

Az utánpótlás-korosztályokban jelentős a bővülés, a felnőttszint közeledtével viszont nagy a lemorzsolódás (Fotó: Szabó Miklós)

– A MLSZ statisztikái szerint 2010 óta jelentősen nőtt az igazolt labdarúgók száma, ennek alapján az utánpótlásban és a női labdarúgásban bővülés tapasztalható. Segíthet-e az itt észlelt pozitív tendencia megfékezni, netán megfordítani a csapatszám apadását a felnőtt férfi bajnokságokban?
– Tapasztalataink szerint a női labdarúgás nincs közvetlen hatással a férfi felnőtt nagypályás labdarúgásra, de a sportág általános elfogadottságát egyértelműen növeli. A női utánpótláscsapatok számának emelkedése örvendetes, de a lányoknál a felnőtt szinthez érve sokkal nagyobb a lemorzsolódás esélye a továbbtanulás és a családalapítás miatt. Az utánpótláscsapatokban szereplők létszámában könnyebb volt növekedést elérni az oktatási intézményekkel (iskola, óvoda), valamint a klubokkal együttműködve. Gyerekkorban a foci még a srácok gyerekkori játékaként értelmezhető, az életük része, a tizennégy év feletti korosztályoknál viszont óriási mértékű a lemorzsolódás, melynek okairól már esett szó. A kistelepülésen, ahol nincs lehetőség utánpótlás foglalkoztatására, valószínűbb a felnőttcsapatok megszűnése. Így az utánpótlás korú labdarúgók megtartásának kulcsszerepe van a felnőttcsapatok megőrzésében. Talán a legjelentősebb befolyásoló tényező az infrastruktúra-feltételek javulása, az öltözők, pályák fejlesztése, a téli és nyári edzéslehetőségek bővülése, a megfelelően képzett és pedagógiailag felkészült edzők képzése, az utánpótlásnevelés, a karrierlehetőség biztosítása a fiataloknak, valamint ösztönző hatással lehetnek a válogatott sikerei. Az önök által készített kimutatás kiválasztott egy érdekes szegmenst, a klasszikus nagypályás labdarúgást, de tudni kell, hogy a tömegsport már az UEFA értelmezésében is magába foglal minden egyebet. Minden típusú futballt üdvözöl és befogad, a tömegesítés jegyében a labdarúgás részének tekinti és üdvözli a csökkentett pályamérettel, félpályán, kétharmad pályán, kispályán rendezett mérkőzéseket, az 5+1-es játékot, a futsalt és még számos más változatot. Úgyhogy mi is az összképet nézzük, és azt mondjuk, hogy ahol lehet, állítsuk meg a lemorzsolódást ilyen módon. Ahol vannak még tartalékok vagy alternatívák, ott próbáljunk meg növekedni. Amikor valaki azt mondja, hogy megyei foci, akkor persze mindenki előtt megjelenik egy kép arról, hogy több százan támaszkodnak a korlátnak, szurkolnak, szotyiznak a nagy focipálya körül, bent meg gyűri egymást tizenegy ember a másik tizenegy ellen. De mi ezen túl akarunk lépni, részint kényszerből. Ezért jött az alternatív bajnokságok gondolata: szűkített pálya, csökkentett létszám, tornarendszerű lebonyolítás, más szervezési keretek. Nem tudjuk visszaforgatni az idő kerekét. Ezt mindannyiunknak el kell fogadni, az imént felvázolt állapot nem fog soha visszajönni, még a húsz évvel ezelőtti sem. Inkább arra törekszünk, hogy fogadjuk el az adottságokat, a megváltoztathatatlan helyzetet, és ebből próbáljunk kihozni a legtöbbet.

HELYZETÉRTÉKELÉS BARANYÁTÓL NÓGRÁDIG

Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya megyei igazgatója: – Baranya megye népessége 2001-ben 408 ezer fő volt, 2021-ig több mint ötvenezer fővel csökkent, és nem segíti a helyzetet az sem, hogy aprófalvas szerkezetű megyeként az 1000 lakosúnál kisebb települések aránya 87 százalék, 301-ből 261 település. Márpedig, ha az eleve alacsony lélekszámú település elöregszik, helyben kevesen születnek, a fiatalok pedig elköltöznek a munkalehetőség miatt, akkor jóval nehezebb bármiféle csapatot kiállítani. A közelmúltban igazgatóságunk felkereste az összes olyan település vezetőjét, ahol az elmúlt években megszűnt a labdarúgás, felmértük, hogy van-e arra bármiféle esély, hogy ezeken a helységekben újra elinduljon a labdarúgóélet. Szándék még lett is volna itt-ott, azonban a játékoshiány az újraindulást szinte sehol sem tette lehetővé. Körülbelül harminc településsel egyeztettünk, de csak két csapat indítását sikerült elérni. Nagyon kis falvakról van szó és sokszor elhangzik ilyenkor az, hogy miért nem fognak össze a szomszédos települések. A szomszédos falvak számítottak egymás legnagyobb riválisának, ezért az együttműködésükre sajnos kevés az esély. Biztató eredményt hozott azonban az MLSZ tavaly ősszel indított kisközösségek alternatív labdarúgóprogramja, amelynek célja, hogy azokat a településeket kisközösségeket, baráti társaságokat szólítsa meg, ahol a létszámproblémák miatt nincs lehetőség arra, hogy felnőtt nagypályás csapat összeálljon. Az MLSZ a programba nevező csapatoknak szervezett formában biztosít játéklehetőséget, kispályán, nem kell nevezési, játékvezetői és pályabérleti díjat fizetniük, valamint a résztvevők az MLSZ révén biztosítva is vannak. Az újításnak megvan a hozadéka, az elmúlt ősszel Baranyában 3 korosztályban, 39 csapatban 330-an versenyeztek, köztük tizenegy olyan település lépett be a programba, ahol korábban semmilyen csapat nem volt. Talán a legnagyobb feladat volt megtalálni az embert, aki a csapat vezetését, szervezését felvállalja. Igazgatóságunk felvette a kapcsolatot a helyi polgármesterekkel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Katolikus Karitásszal, családsegítő egyesületekkel, valamint a kisebbségi önkormányzatokkal is, hogy meglelje azokat, akik segítségére lehetnek a csapatok indítása tekintetében.

Sajti Viktor, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója: – Több mint húszéves időtartamra vonatkozik az adatösszeállítás, és érdemes figyelembe venni, hogy közben miként alakult át a megyei bajnokságok szerkezete. Valamikor például bizonyos osztályokban kötelező volt tartalékcsapatot is üzemeltetni, amely kvázi az ifi volt, mégis a felnőttek közé sorolták. Borsodiként azért nyugodtan mondhatom, hogy az ismert demográfiai okok, a népességcsökkenés, a kistelepülések elszegényedése, a halmozottan hátrányos helyzetű települések problémái mellett az etnikai összetétel is változott. Felvettem a kapcsolatot a megyei és a városi roma kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, velük szeretnék együttműködni, és egyébként ők óriási perspektívát látnak ebben a programban. Szerintem sok település bekapcsolódik majd ebbe, annál is inkább, mert a 2000-es évekhez képest azért egy sportszervezet működtetése most már szélesebb feladatkört jelent, a szervezőnek jogi, gazdasági és sportszakmai ismeretekkel egyaránt bírnia kell. A régiek, akik húsz éve vitték a csapatokat, kiöregedtek lassan, és nehéz a helyükre újakat találni. Sok jelentkezőnk van az alternatív programra, vonzó, hogy sportegyesület és bírósági bejegyzés nélkül, sportorvosi intézés nélkül be tudnak kapcsolódni. Remélem, hogy a megyei harmadosztályunkat előbb-utóbb vissza tudjuk majd duzzasztani, ha nem is a 2000-es évek, de azért a 2011–2012-es szintre, amely plusz húsz-harminc település bevonását jelentené.

Csige László, az MLSZ Hajdú-Bihar megyei igazgatója: – Hajdú-Bihar megyében segíti a helyzet stabilitását, hogy kevés a település, összesen 82, ebből hatvan az ötezer fő alatti, tíz az ötezer és tízezer fő közötti. Ilyen lakosságszám mellett azonban nem fognak településenként még egy sportegyesületet alakítani, a csapatszám így nem növelhető. Debrecenben lehetne talán növekedést elérni, hiszen ott összesen hét felnőttcsapat működik, pedig régen, még a hetvenes években játszott tizenöt-tizenhat. A megoldás alapvetően az lenne, ha épülne három-négy futballcentrum, füves pályával, amelyet oda lehetne adni az önszerveződő egyesületeknek. A bázis megvan, hiszen Debrecenben a kispályás bajnokságban száz-százhúsz csapat vesz részt. Más, nagyobb megyei városokban is zajlanak kispályás bajnokságok, és ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy vannak csapataink, csak éppen más méretű pályán játszanak.

Schuchmann Attila, az MLSZ Nógrád megyei igazgatója: – Sajnos a területfejlesztési aránytalanságok az elmúlt években sem változtak. A hozzánk legközelebb eső gyár a Hatvanban megépült Bosch, amely viszont a 21-es út elkészültével kiszippantotta a nógrádi munkaerőt. És akik ott dolgoznak, 18–19 órakor érkeznek vissza a lakóhelyükre, nem kell részleteznem, ez milyen hatással van a futballéletre. Sokan úgy vannak vele, hogy örülnek, ha a hosszú nap végén elfáradva hazaérnek. Ugyanakkor a helyi médiával jó a kapcsolatunk, és a kattintásszámokból látjuk, hogy ha a pályán nincsenek is kint, a helyi futball még mindig nagyon foglalkoztatja az embereket. A legfontosabb terep azonban a hétköznapi küzdelem a megélhetésért, és sajnos Nógrád sok összevetésben húszból a huszadik helyen áll a megyék között. Ugyanakkor arra mégis büszke vagyok, hogy próbálunk regionálisan együttműködni, akár Heves megyével a futsalban, akár Pest megyével az öregfiúk vagy a női labdarúgás terepén, csatlakozva kevés saját csapatunkkal az ottani bajnoksághoz. Azt kell megtalálnunk, hogy az 5+1-es kispályás futballban vagy más alternatív módon milyen új versenyrendszereket tudunk felkínálni. Nálunk a lakosság számát tekintve a cigányságnak meghatározó szerepe van, a bozsikos korosztályban mintegy kilencven százalékos az arány. Hogy ez mit vetít előre, nem tisztünk megítélni, nekünk a feladatunk dolgozni azon, hogy minél több embert megszólítsunk, bevonjunk, ha máshogy nem, a kispályás bajnokságokkal.

 

https://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_ii/mlsz-a-csapatfogyas-legfeljebb-fekezheto-2886141
 

Kapcsolódó cikkek

Falusi futball: eltűnt félezer csapat
2022-04-10 08:16:46

Az ezredforduló óta országosan a felnőtt férfibajnokságokban szereplő csapatok negyede eltűnt, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében a mezőny fele süllyedt el, az öregedés és elvándorlás sújtotta kistelepüléseken okoz leginkább gondot a játékoshiány.

Hozzászólások: