Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home7/czetthu/foci-info/public/boxok/bajnoksag/jatekvezeto/kiallitas1.php on line 6